1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu elektroninėje parduotuvėje www.beehive.lt susijusios nuostatos.
1.2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.
1.3. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką “Pirkti”.

2. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

2.1. Užsisakant prekes elektroninėje parduotuvėje beehive.lt, pirkėjas privalo pateikti pirkimo metu prašomus duomenis: vardą, pavardę, adresą, mobilaus telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.
2.2. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pirkimo metu pateikimą.
2.3. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
2.4. Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Pirkėjas pats išreiškia tam sutikimą.
2.5. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.

3. PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą sumą už užsakytas prekes, ir jas priimti.
3.2. Atsiskaitymo formoje pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu atsiskaitymo formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, beehive.lt turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis.
3.3. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems pirkimo formoje, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją.
3.4. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, laikantis Prekių Grąžinimo taisyklėse išdėstytų nuostatų.
3.5. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą elektroninėje parduotuvėje beehive.lt sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų ir nustatytų LR teisės aktų.

4. PARDAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės beehive.lt teikiamomis paslaugomis.
4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve.
4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą pirkimo formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims.
4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.
4.5. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
4.6. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.
4.7. Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi beehive.lt teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.

5. PREKIŲ PAGAL INDIVIDUALŲ UŽSAKYMĄ
PIRKIMO INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE “beehive.lt” NUOSTATAI:

5.1. Prekių pagal individualų užsakymą pirkimo-pardavimo sutartimi Pardavėjas – beehive.lt, įsipareigoja už iš anksto Šalių suderintą atlyginimą per numatytą terminą įgyti Pirkėjo užsakyme nurodytą daiktą ar daiktus ir perduoti juos nuosavybės teise valdyti Pirkėjui.
5.2. Pirkėjui užsisakius prekę pagal individualų užsakymą internetinėje parduotuvėje, užsakymas pradedamas vykdyti tik tada, kai Pirkėjas sumoka 100 % prekių krepšelyje esančios sumos, bankiniu pavedimu į Pardavėjo banko sąskaitą.
5.3. Pardavėjui neturint galimybės pristatyti prekes per sutartą laiką, Pardavėjas apie tai informuoja Pirkėją telefonu ar kitomis priimtinomis ryšio priemonėmis ir patikslina pristatymo terminą.
5.4. Pardavėjui sutartu laiku nepristačius prekių ir nepatikslinus Pirkėjui jų pristatymo termino, Pirkėjas turi teisę reikalauti įvykdyti sutartį arba nutraukti sutartį vienašališkai bei reikalauti grąžinti sumokėtą sumą.
5.5. Pirkėjas, užsisakydamas prekes arba nurodydamas pagaminti tam tikrą daiktą ir sumokėdamas už jį Pardavėjui, patvirtina savo žinojimą ir sutinka, jog tarp pavaizduoto daikto kataloge, vizualizacijoje ar bet kokiame kitokiame apibūdinime ir atvežtos arba pagamintos prekės yra galima nedidelė spalvinės gamos paklaida, medžiagos faktūros nelygumai, paviršiaus įtrūkimai, atsiradę dėl daikto sendinimo ir panašūs smulkūs neatitikimai.
5.6. Pirkėjas, atlikdamas apmokėjimą, sutinka su sutarties ir užsakymo sąlygomis, prekių kiekiu, pobūdžiu ir jų kaina.
5.7. Prekių pagal individualų užsakymą pirkimo-pardavimo sutartis įsigalioja nuo apmokėjimo dienos ir galioja iki Šalių įsipareigojimų įvykdymo. Šalių sutartas užsakymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo apmokėjimo įskaitymo į Pardavėjo banko sąskaitą arba grynais pinigais dienos.